Հայաստանում 2019թ. անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքներ

2019թ Հանրապետությունում գրանցվել է անշարժ գույքի առուվաճառքի 51.508 գործարք, որից առավել բարձր տոկոսաչափը կազմել է Երևան քաղաքում՝ 34.6%, իսկ առավել ցածրը Վայոց Ձորի մարզում՝ 1.5%: 2019թ-ին առուվաճառքի գործարքների քանակը 2018թ համեմատ աճել է 12.9 %-ով՝ Երևան քաղաքում աճել է 1.3%-ով: Երևան քաղաքում առավել բարձր տոկոսը գրանցվել է բնակարաններ վաճառքից՝ 62.9%, իսկ առավել ցածրը արտադրական նշանակության շինությունների վաճառքից՝ 1.2%: 2018թ.-ի համեմատ բնակարանների վաճառքի թվաքանակը Երևան քաղաքում նվազել է 4.2%-ով՝ 11.700-ից դառնալով 11.212 վաճառք: Երևան քաղաքում անշարժ գույքի վաճառքի առավել շատ գործարքներ եղել են Կենտրոն վարչական շրջաններում, 2-րդ տեղում է Արաբկիր վարչական շրջանի անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքները, այնուհետև՝ Աջափնյակ, Նոր Նորք, Շենգավիթ, Մալաթիա Սեբաստիա, Քանաքեռ Զեյթուն, Էրեբունի, Դավթաշեն, իսկ առավել ցածր տոկոսը կազմել է Նուբարաշեն վարչական շրջանում՝ 0.8%:

2019 թ-ին անշարժ գույքի 6204 առուվաճառքի  գործարքների կողմ են հանդիսացել օտարերկրյա քաղաքացիներ, որ կազմել է առուվաճառքի ընդհանուր գործարքների 12.0 տոկոսը: Առուվաճառքի գործարքներից 1,975-ի դեպքում օտարերկրյա քաղաքացիները հանդիսացել են միայն գնորդ, 3,972-ի դեպքում՝ միայն վաճառող, իսկ 257 վաճառքի գործարքների երկու կողմն էլ հանդիսացել են օտարերկրյա քաղաքացիներ: Գործարքների մեծամասնությունից օտարերկրյա քաղաքացիները գնում են անշարժ գույք բնակարաններ Երևան քաղաքում: